Podologische zolen

  • Partena: jaarlijks €50 per paar.
  • Liberale Mutualiteit Plus: €30 tweejaarlijks met voorschrift arts of specialist.
  • Extra paar zolen bestellen: €30 korting.
  • We raden u aan om te informeren bij uw werkgever of verzekering indien u in aanmerking komt voor een tussenkomst voor de podologische zolen.

Podologische voetzorg

Voor diabetespatiënten die een traject volgen (voortraject, zorgtraject of diabetesconventie) geldt een terugbetaling van 2 consultaties per kalenderjaar.

Verder voorzien verschillende mutualiteiten een terugbetaling voor podologische voetverzorging voor patiënten ouder dan 60 of 65 jaar. Neem hiervoor contact op met uw mutualiteit voor meer info.