Podologische zolen

  • Helan: jaarlijks €50 per paar
  • Vlaams Neutraal Ziekenfonds: jaarlijks 50€ per paar
  • Liberale Mutualiteit Plus: €30 tweejaarlijks
  • Extra paar zolen bestellen: € 30 korting

Podologische voetzorg

Voor diabetespatiënten die een traject volgen (voortraject, zorgtraject of diabetesconventie) geldt een terugbetaling van 2 consultaties per kalenderjaar.

Verder voorzien verschillende mutualiteiten een terugbetaling voor podologische voetverzorging voor patiënten ouder dan 60 of 65 jaar. Neem hiervoor contact op met uw mutualiteit voor meer info.