Podologische zolen

Partena: jaarlijks €50 per paar.

Andere mutualiteiten voorzien geen tegemoetkoming voor podologische zolen.

We raden u aan om te informeren bij uw werkgever of verzekering indien u in aanmerking komt voor een tussenkomst voor de podologische zolen.

Podologische voetzorg

Voor diabetespatiënten die een traject volgen (voortraject, zorgtraject of diabetesconventie) geldt een terugbetaling van 2 consultaties per kalenderjaar.

Verder voorzien verschillende mutualiteiten een terugbetaling voor podologische voetverzorging voor patiënten ouder dan 60 of 65 jaar. Neem hiervoor contact op met uw mutualiteit voor meer info.